a_logo_2.gif

KUK SOOL WON

Geschiedenis

De geschiedenis van de Koreaanse krijgskunst is net zo oud als het land zelf en gaat terug tot in de pre-historie, waarin primitieve wapens, gemaakt van hout en steen werden gebruikt voor de jacht en in de strijd. In 2707 voor Christus, regeerde de krijgsheer Chi-Woo, beter bekend als Jaoji, als de God van de Oorlog in het gebied wat nu China heet. Sindsdien migreerde het overgrote deel van de Koreaanse bevolking naar het Koreaanse schiereiland, dat meer dan 1000 keer door buitenlandse strijdkrachten werd belaagd. Als gevolg daarvan ontwikkelde de Koreaanse bevolking unieke krijgskunsten en militaire strategieën om hun gebied tegen deze buitenlandse invasies te verdedigen. 

 

De meeste van deze Koreaanse krijgskunsten zijn in 3 hoofdcategorieën te verdelen:

  • Sah Doh Mu Sool: krijgskunst van de stam of familie 

  • Bool Kyo Mu Sool: krijgskunst van de Boeddhisten

  • Koong Joong Mu Sool: krijgskunst van de Koninklijke Koreaanse Garde  

De 3 categorieën traditionele Koreaanse krijgskunsten Sah Doh Mu Sool, Bool Kyo Mu Sool en Koong Joong Mu Sool waren zodanig geordend dat daarvan 1 systeem kon worden gevormd. Dit gebeurde in 1958 door In Hyuk Suh, de grondlegger en grootmeester van Kuk Sool Won™. Kuk Sool kent ontelbare technieken, die zijn afgeleid van de 3 bovengenoemde krijgskunsten. Kuk Sool is zodanig gestructureerd dat er een logische progressie plaatsvindt bij de beoefenaars, van beginner tot aan het niveau van Meester.

 

De World Kuk Sool Association bevordert de beoefening van Kuk Sool Won™, actief en wereldwijd, en binnen de krijgskunsten wordt Kuk Sool Won™ gezien als een van de meest effectieve en complete vorm van Koreaanse krijgskunst, die op dit moment bestaat.  

 

DE HOOFDCATEGORIEËN

Sah Doh Mu Sool

De eerste in Korea ontwikkelde krijgskunsten stonden bekend als Sah Doh Mu Sool, de krijskunst van de stam en/of familie, die binnen de families van generatie op generatie werden doorgegeven. Sah Doh Mu Sool was populair onder de vroegere stammen, steden en kleinere koninkrijken op het schiereiland Korea en het huidige China, nog voor het ontstaan van het eerste Koreaanse koninkrijk Ko-Cho Sun, die in 2333 ad werd gesticht door de legendarische koning, Dahn Goon Wahng Guhm. Later werd Sah Doh Mu Sool verder ontwikkeld en verspreid door de bevolking in de hoedanigheid van vrijwillige militairen, die vaak gevechten moesten leveren om hun dorpen te verdedigen. Veel atletiek vormen zoals het worstelen, evenals de populaire (Koreaanse) Olympische sport Taekwon Do, vinden hun oorsprong in Sah Doh Mu Sool.